منو
  • نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات
  • بهینه سازی موتورهای جستجو محمد زند

نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات

نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات: تقویم زمان بندی

نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات
تاریخ فعالیت مطالعه و انجام پروژه
1393/08/20 بررسی مجدد مباحث جلسه اول :
 http://vcc.nooretouba.ac.ir/p5py3qbzogn
 
1393/08/21 بررسی مجدد مباحث جلسه دوم : گروه بندی، پروژه :
 http://vcc.nooretouba.ac.ir/p1asfz9m6n9
 
1393/08/22 انجام فعالیت های جلسه آنلاین اول و دوم 1- مطالعه پروژه های ترم های گذشته
http://xand.ir/index.aspx?pageid=549
1393/08/23 آخرین مهلت ارسال گروه بندی انتخابی :
expert.zand@gmail.com
 
1393/08/24    
1393/08/25   2- معرفی اجمالی شرکت
1393/08/26    
1393/08/27 آخرین مهلت ارسال پروژه انتخابی :
expert.zand@gmail.com
 
1393/08/28   3- ​معرفی اجمالی محصولات
 و انتخاب محصول انتخابی
کمپین بازاریابی الکترونیکی
1393/08/29 ارسال گزارش پیشرفت پروژه  
1393/08/30   4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ...
برای تهیه چشم انداز و ماموریت
1393/09/01 جلسه آنلاین ساعت 17-19 4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ...
برای تهیه چشم انداز و ماموریت
1393/09/02   4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ...
برای تهیه چشم انداز و ماموریت
1393/09/03   4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ...
برای تهیه چشم انداز و ماموریت
1393/09/04   4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ...
برای تهیه چشم انداز و ماموریت
1393/09/05   4- استفاده از ماتریس SWOT , pest , ...
برای تهیه چشم انداز و ماموریت
1393/09/06 ارسال گزارش پیشرفت پروژه  
1393/09/07   5- بررسی و تحلیل رقبای عرضه کننده
 محصول انتخابی 
1393/09/08   6- بررسی و تحلیل فاکتور های مشتری
برای انتخاب محصول معرفی شده
1393/09/09   7- جایگاه یابی
1393/09/10   8- آمیخته بازاریابی
1393/09/11   8- آمیخته بازاریابی
1393/09/12   8- آمیخته بازاریابی
1393/09/13 ارسال گزارش پیشرفت پروژه  
1393/09/14   8- آمیخته بازاریابی
1393/09/15 جلسه آنلاین ساعت 18-20 8- آمیخته بازاریابی
1393/09/16   8- آمیخته بازاریابی
1393/09/17   8- آمیخته بازاریابی + 9- تحلیل خیلی ساده
مدیریت زنجیره تامین / عرضه SCM
1393/09/18   10- بررسی مزیت های رقابتی (پایدار)
1393/09/19   11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی
1393/09/20   11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی
1393/09/21 ارسال گزارش پیشرفت پروژه 11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی
1393/09/22 جلسه آنلاین ساعت 18-20 11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی
1393/09/23   11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی
1393/09/24   11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی
1393/09/25   11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی
1393/09/26   11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی
1393/09/27   11- هفت گام خلاقیت بررسی ، تحلیل و جمع بندی
1393/09/28 ارسال گزارش پیشرفت پروژه  
1393/09/29   12- جمع بندی، نقشه راه و نتیجه
1393/09/30   12- جمع بندی، نقشه راه و نتیجه
1393/10/01   12- جمع بندی، نقشه راه و نتیجه
1393/10/02   12- جمع بندی، نقشه راه و نتیجه
1393/10/03   13- محدودیت ها، پیشنهادات
1393/10/04   14- منابع
1393/10/05 ارسال نهایی پروژه  
1393/10/06 جلسه آنلاین ساعت 18-20  
1393/10/07    
1393/10/08    
1393/10/09    
1393/10/10    
1393/10/11    
1393/10/12    
1393/10/13    
1393/10/14    
1393/10/15    
1393/10/16    
1393/10/17    
1393/10/18    
1393/10/19    
1393/10/20    
1393/10/21 امتحان پایانی  
1393/10/22    
1393/10/23    
1393/10/24    
1393/10/25    
1393/10/26    
1393/10/27    
1393/10/28    
1393/10/29    
1393/10/30    
 

25 نظر

  • محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب

    ارسال آرشیو محتوا

    • محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب

      محتوای ارسالی از آرشیو 1393

به صفحه اول خوش آمدید