منو
  • تبدیل تاریخ,هجری شمسی,تاریخ میلادی,تقویم,تبدیلات تاریخ,تاریخ جلالی
  • تبدیل تاریخ,هجری شمسی,تاریخ میلادی,تقویم,تبدیلات تاریخ,تاریخ جلالی
  • تبدیل تاریخ,هجری شمسی,تاریخ میلادی,تقویم,تبدیلات تاریخ,تاریخ جلالی

موسسه آموزش عالی نور طوبی

دانشجویان ورودی مهر 1391 رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

s

s

مهر نود و چهار

مهر نود و چهار

مهر نود و سه

مهر نود و سه

بازی نوشابه

بازی نوشابه

بازی نوشابه

بازی نوشابه

معاونت نرم افزار، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

معاونت نرم افزار، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

معاونت نرم افزار، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

معاونت نرم افزار، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

نمونه پروژه بازاریابی الکترونیکی 2

نمونه پروژه بازاریابی الکترونیکی 2

نمونه پروژه بازاریابی الکترونیکی 2

نمونه پروژه بازاریابی الکترونیکی 2

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

نمونه پروژه بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

نمونه پروژه بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

نمونه پروژه بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

نمونه پروژه بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

فایل های مفید

فایل های مفید

تازه های پرداخت الکترونیک

تازه های پرداخت الکترونیک

پرداخت با اثر انگشت

پرداخت با اثر انگشت

آینده بانک داری

آینده بانک داری

بانکداری با استفاده از تلفن همراه

بانکداری با استفاده از تلفن همراه

هفتصد و سی و سه

هفتصد و سی و سه

پرداخت با موبایل

پرداخت با موبایل

چیستی و چگونگی کارکرد

چیستی و چگونگی کارکرد

bitcoin

bitcoin

تعریف ساده

تعریف ساده

پول الکترونیکی

پول الکترونیکی

بیت کوین چیست

بیت کوین چیست

ویکی پدیا

ویکی پدیا

خانه

خانه

مدل مفهومی تحلیل برنامه بازاریابی الکترونیک

مدل مفهومی تحلیل برنامه بازاریابی الکترونیک

مدل مفهومی تحلیل برنامه بازاریابی الکترونیک

مدل مفهومی تحلیل برنامه بازاریابی الکترونیک

نقد پروژه کمپین بازاریابی الکترونیک، موسسه غیر انتفاعی نور طوبی

نقد پروژه کمپین بازاریابی الکترونیک، موسسه غیر انتفاعی نور طوبی

نقد پروژه کمپین بازاریابی الکترونیک، موسسه غیر انتفاعی نور طوبی

نقد پروژه کمپین بازاریابی الکترونیک، موسسه غیر انتفاعی نور طوبی

کیس استادی - شرکت ب

کیس استادی - شرکت ب

کیس استادی - شرکت ب

کیس استادی - شرکت ب

کمپین بازاریابی الکترونیکی شرکت اقماری

کمپین بازاریابی الکترونیکی شرکت اقماری

کمپین بازاریابی الکترونیکی شرکت اقماری

کمپین بازاریابی الکترونیکی شرکت اقماری

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

بازاریابی الکترونیکی -دکتر ناصرزاده-942

شاخص های پروژه کمپین بازاریابی الکترونیک، دکترناصر زاده

شاخص های پروژه کمپین بازاریابی الکترونیک، دکترناصر زاده

شاخص های پروژه کمپین بازاریابی الکترونیک، دکترناصر زاده

شاخص های پروژه کمپین بازاریابی الکترونیک، دکترناصر زاده

راهنمای تحویل پروژه کمپین بازاریابی الکترونیکی

راهنمای تحویل پروژه کمپین بازاریابی الکترونیکی

راهنمای تحویل پروژه کمپین بازاریابی الکترونیکی

راهنمای تحویل پروژه کمپین بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی،

بازاریابی الکترونیکی،

فهرست پایان نامه کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک محمد زند خانه شهری

فهرست پایان نامه کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک محمد زند خانه شهری

فهرست پایان نامه کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک محمد زند خانه شهری

فهرست پایان نامه کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک محمد زند خانه شهری

مطالعه موارد شکست در پروژه های نرم افزاری به دلیل ضعف نیازسنجی

مطالعه موارد شکست در پروژه های نرم افزاری به دلیل ضعف نیازسنجی

مطالعه موارد شکست در پروژه های نرم افزاری به دلیل ضعف نیازسنجی

مطالعه موارد شکست در پروژه های نرم افزاری به دلیل ضعف نیازسنجی

نقش گروه های کانونی در استخراج نیازمندی ها

نقش گروه های کانونی در استخراج نیازمندی ها

نقش گروه های کانونی در استخراج نیازمندی ها

نقش گروه های کانونی در استخراج نیازمندی ها

مدیریت ذینفعان در پروژه های نرم افزاری

مدیریت ذینفعان در پروژه های نرم افزاری

مدیریت ذینفعان در پروژه های نرم افزاری

مدیریت ذینفعان در پروژه های نرم افزاری

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932 تفاوت مدلسازی Business و System

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932 تفاوت مدلسازی Business و System

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932 تفاوت مدلسازی Business و System

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932 تفاوت مدلسازی Business و System

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

تست فرم دعوت به همکار

تست فرم دعوت به همکار

فرم ورود و خروج

فرم ورود و خروج

تست فرم

تست فرم

تست فرم

تست فرم

تست

تست

تست

تست

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

ثبت نام

ثبت نام

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت فناوا، فن آوا، آی تی سان

مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت فناوا، فن آوا، آی تی سان

مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت فناوا، فن آوا، آی تی سان

مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت فناوا، فن آوا، آی تی سان

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

مراکز مخابراتی غیر قابل پوشش

مراکز مخابراتی غیر قابل پوشش

مراکز مخابراتی غیر قابل پوشش

مراکز مخابراتی غیر قابل پوشش

مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت فناوا، فن آوا، آی تی سان

مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت فناوا، فن آوا، آی تی سان

مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت فناوا، فن آوا، آی تی سان

مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت فناوا، فن آوا، آی تی سان

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

فرم ثبت نام اینترنت استان قم

فرم ثبت نام اینترنت استان قم

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

خورشید فناوری اطلاعات، شرکت خورشید آی تی

خورشید فناوری اطلاعات، شرکت خورشید آی تی

ثبت نام

ثبت نام

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

راهنمای سریع BPMN2

راهنمای سریع BPMN2

راهنمای سریع BPMN2

راهنمای سریع BPMN2

ثبت درخواست دوره آموزشی، سیستم یکپارچه امور دانشجویی

ثبت درخواست دوره آموزشی، سیستم یکپارچه امور دانشجویی

ثبت درخواست دوره آموزشی، سیستم یکپارچه امور دانشجویی

ثبت درخواست دوره آموزشی، سیستم یکپارچه امور دانشجویی

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

نيازسنجي اطلاعاتي -دکتر ناصرزاده-932

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

راهنمای BPMN2 بخش ششم

راهنمای BPMN2 بخش ششم

راهنمای BPMN2 بخش ششم

راهنمای BPMN2 بخش ششم

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

دانشجویان، پژوهشگران، محققین و اساتید موسسه غر انتفاعی نور طوبی

دانشجویان، پژوهشگران، محققین و اساتید موسسه غر انتفاعی نور طوبی

تست

تست

مقالات من

مقالات من

مقالات من

مقالات من

نمرات درس بازاریابی

نمرات درس بازاریابی

نمرات درس بازاریابی

نمرات درس بازاریابی

فایل های صوتی مربوط به جلسه 5 دیماه

فایل های صوتی مربوط به جلسه 5 دیماه

مواد لازم برای مارکتینگ پلن

مواد لازم برای مارکتینگ پلن

BCG

BCG

BSC

BSC

موارد تکمیلی بازاریابی الکترونیکی

موارد تکمیلی بازاریابی الکترونیکی

Price Promotion Place Products Physical Environment People Process

Price Promotion Place Products Physical Environment People Process

مدل درآمدی و مدل کسب و کار

مدل درآمدی و مدل کسب و کار

یک نمونه بخش بندی

یک نمونه بخش بندی

نتیجه SWOT

نتیجه SWOT

جدول کامل SWOT

جدول کامل SWOT

راهنمای SWOT

راهنمای SWOT

راهنمای SWOT

راهنمای SWOT

گام های انجام پروژه

گام های انجام پروژه

فهرست عناوین درس

فهرست عناوین درس

نمونه قرارداد های شبکه ، نرم افزار، سخت افزار و فایروال

نمونه قرارداد های شبکه ، نرم افزار، سخت افزار و فایروال

فایل های مرتبط با درس سمینار دکتر حسنعلی نعمتی شمس آباد

فایل های مرتبط با درس سمینار دکتر حسنعلی نعمتی شمس آباد

صفحه اجتماعی دانشجویان بازاریابی الکترونیکی نور طوبی

صفحه اجتماعی دانشجویان بازاریابی الکترونیکی نور طوبی

نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات

نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات

نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات

نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات

نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات

نور طوبی، تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات

سایت های دسترسی به مقالات و پایان نامه ها

سایت های دسترسی به مقالات و پایان نامه ها

داشبورد کنترل انبار، تولید، کنترل خطوط تولید،

داشبورد کنترل انبار، تولید، کنترل خطوط تولید،

فعالیت ها محمد زند خانه شهری

فعالیت ها محمد زند خانه شهری

اساتید محمد زند خانه شهری

اساتید محمد زند خانه شهری

اطلاعات تخصصی محمدزندخانه شهري

اطلاعات تخصصی محمدزندخانه شهري

بهینه سازی موتور های جستجو

بهینه سازی موتور های جستجو

برنامه ريزي، بودجه، RFP،Request for Proposal

برنامه ريزي، بودجه، RFP،Request for Proposal

نظر سنجی واحد شبکه

نظر سنجی واحد شبکه

اقتصاد ديجيتال، اقتصاد اطلاعاتي، تجارت الكترونيك، كسب و كار

اقتصاد ديجيتال، اقتصاد اطلاعاتي، تجارت الكترونيك، كسب و كار

لینک های مفید

لینک های مفید

رزومه

رزومه

اساتید موسسه غیر انتفاعی نور طوبی

اساتید موسسه غیر انتفاعی نور طوبی

اطلاعاتی در مورد دانشگاه نور طوبی

اطلاعاتی در مورد دانشگاه نور طوبی

هیئت موسس نور طوبی

هیئت موسس نور طوبی

اخبار موسسه غیر انتفاعی نور طوبی

اخبار موسسه غیر انتفاعی نور طوبی

تصاویری از موسسه نور طوبی

تصاویری از موسسه نور طوبی

تست

تست

تداوم، رشد و دگرگونی

تداوم، رشد و دگرگونی

دیدگاه سطح بالا و پایین - Top Line Versus Bottom Line

دیدگاه سطح بالا و پایین - Top Line Versus Bottom Line

نگاه پشتیبان یا توانمند ساز

نگاه پشتیبان یا توانمند ساز

عناوین مهم

عناوین مهم

برنامه بازاریابی

برنامه بازاریابی

دریافت پروژه ها

دریافت پروژه ها

ارتقاء سایت

ارتقاء سایت

نگرشی به روش تحلیلی SWOT

نگرشی به روش تحلیلی SWOT

کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard

کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard

مدل نيروهاي پنج گانه پورتر "Porter five forces analysis"

مدل نيروهاي پنج گانه پورتر "Porter five forces analysis"

Business Plan for a Startup Business

Business Plan for a Startup Business

برخی از تمارین هوش تجاری

برخی از تمارین هوش تجاری

بازاریابی، بازارشناسی، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، منابع انسانی

بازاریابی، بازارشناسی، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، منابع انسانی

بازاریابی، بازارشناسی، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، منابع انسانی

بازاریابی، بازارشناسی، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، منابع انسانی

توصيه هاي انجام پروژه درس دكتر ناصر زاده

توصيه هاي انجام پروژه درس دكتر ناصر زاده

ليست پروژه هاي انتخابي پرديس فارابي دانشگاه تهران

ليست پروژه هاي انتخابي پرديس فارابي دانشگاه تهران

تبديل تاريخ ميلادي به شمسي

تبديل تاريخ ميلادي به شمسي

تبديل تاريخ جلالي (شمسي) به ميلادي

تبديل تاريخ جلالي (شمسي) به ميلادي

شهيد محمد زند خانه شهري

شهيد محمد زند خانه شهري

leveraging

leveraging

سرمايه هاي فكري تجارت الكترونيك، مالكيت معنوي، دارايي هاي نامشهود

سرمايه هاي فكري تجارت الكترونيك، مالكيت معنوي، دارايي هاي نامشهود

جزوه مدیریت زنجیره عرضه / مدیریت زنجیره تامین CSM الهیاری سوئینی

جزوه مدیریت زنجیره عرضه / مدیریت زنجیره تامین CSM الهیاری سوئینی

PEST

PEST

7C

7C

آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی

جزوه مدیریت ارتباط با مشتری CRM علی قنادان

جزوه مدیریت ارتباط با مشتری CRM علی قنادان

مهندسی برق: قدرت، الکترونیک، کنترل

مهندسی برق: قدرت، الکترونیک، کنترل

how to remove IP OR Domain Spam Flag

how to remove IP OR Domain Spam Flag

تنظیمات میکروفون برای اتصال به Adobe Connect

تنظیمات میکروفون برای اتصال به Adobe Connect

سرمایه های فکری

سرمایه های فکری

دریافت مقالات معتبر

دریافت مقالات معتبر

رزومه ها

رزومه ها

نظرات

نظرات

Home

Home

منابع معتبر اطلاعاتی

منابع معتبر اطلاعاتی

مهندس مهدي زند؛ مهدي زند

مهندس مهدي زند؛ مهدي زند

NFC

NFC

Home

Home

فرم ورود اطلاعات

فرم ورود اطلاعات

ورود اطلاعات

ورود اطلاعات

آگهي استخدام

آگهي استخدام

پرداخت الكترونيك

پرداخت الكترونيك

Taylor & Francis

Taylor & Francis

دانش ارزيابي

دانش ارزيابي

توصيه امتحاني

توصيه امتحاني

امنیت

امنیت

پرداخت

پرداخت

پشتیبان گیری بی منت

پشتیبان گیری بی منت

sql

sql

Scatter/Gather Clustering : خوشه بندي تجمعي و پراكندگي

Scatter/Gather Clustering : خوشه بندي تجمعي و پراكندگي

ایمیل

ایمیل

des

des

md5

md5

سايت هاي همكاري شده توسط محمد زند

سايت هاي همكاري شده توسط محمد زند

رنکینگ ، افزایش بازدید ، بهینه سازی موتورهای جستجو

رنکینگ ، افزایش بازدید ، بهینه سازی موتورهای جستجو

سایت محمد زند خانه شهری

سایت محمد زند خانه شهری

Home

Home

دوره های آموزشی موجود

دوره های آموزشی موجود

محصولات رايانه اي

محصولات رايانه اي

ایده های خلاقانه

ایده های نابی که می بایست به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات درآمد زایی ما را دگرگون کند

محمد زند خانه شهری

محمد زند خانه شهری

Home

Home

علي اخباري

علي اخباري

حسين بختياري

حسين بختياري

ابراهيم مهدي تبار

ابراهيم مهدي تبار

فريد فيروزي

فريد فيروزي

مرتضي شعباني

مرتضي شعباني

فاطمه جلالي

فاطمه جلالي

مرتضي رمضاني

مرتضي رمضاني

زهرا نيك نژاد

زهرا نيك نژاد

محمد جواد دوران

محمد جواد دوران

سجاد آقا پور

سجاد آقا پور

مشاوره

مشاوره

ارتباط با ما

ارتباط با ما

ابزارهای پزشکی

ابزارهای پزشکی

ابزارهای کتابخانه

ابزارهای کتابخانه

ابزارهای تجارت الکترونیک

ابزارهای تجارت الکترونیک

ابزارهای خدمات وب

ابزارهای خدمات وب

ابزارهای جانبی

ابزارهای جانبی

ابزارهای 3بعدی وگرافیکی

ابزارهای 3بعدی وگرافیکی

ابزارهای موبایل

ابزارهای موبایل

ابزارهای جغرافیایی

ابزارهای جغرافیایی

ابزارهای ارتباطی

ابزارهای ارتباطی

ابزارهای شبکه های اجتماعی

ابزارهای شبکه های اجتماعی

ابزارهای جستجو

ابزارهای جستجو

درباره ما

درباره ما

درباره گوگل و ...

درباره گوگل و ...

پروژه هاي پاياني 1

پروژه هاي پاياني 1

اولين گردش دوستان

اولين گردش دوستان

موسسه آموزش عالي نور طوبي

موسسه آموزش عالي نور طوبي

نمونه نقشه استراتژي

نمونه نقشه استراتژي

قالب ارسال پروژه

قالب ارسال پروژه

چند نمونه پروژه

چند نمونه پروژه

اسلايدها

اسلايدها

RFID چیست ؟

RFID چیست ؟

Final Mobile Commerce

Final Mobile Commerce

دو نمونه پروژه براي امتحان

دو نمونه پروژه براي امتحان

Priceline

Priceline

Priceline2

Priceline2

کمپین بازاریابی

کمپین بازاریابی

زير ساخت آموزش مجازي

زير ساخت آموزش مجازي

دانشگاه الكترونيكي

دانشگاه الكترونيكي

ماتريس IFE , EFE

ماتريس IFE , EFE

ماتریس SWOT

ماتریس SWOT

شخصیت شناسی میوه

شخصیت شناسی میوه

ويژگي يك پورتال

ويژگي يك پورتال

معرفي نرم افزار توليد محتوا

معرفي نرم افزار توليد محتوا

آموزش رايگان در بهترين دانشگاه هاي دنيا

آموزش رايگان در بهترين دانشگاه هاي دنيا

بازديد مجازي برج ميلاد

بازديد مجازي برج ميلاد

حضور در LMS

حضور در LMS

گوگل

گوگل

پردازش گفتار

پردازش گفتار

سوابق شغلی محمد زند خانه شهری

سوابق شغلی محمد زند خانه شهری

سوابق شغلی محمد زند خانه شهری

سوابق شغلی محمد زند خانه شهری

سوابق پژوهشی محمد زند خانه شهری

سوابق پژوهشی محمد زند خانه شهری

محمد زند خانه شهری، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک, DBA

محمد زند خانه شهری، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک, DBA

اطلاعات شناسنامه ای

اطلاعات شناسنامه ای

ورود به سايت

ورود به سايت

مدل هاي كسب و كار

مدل هاي كسب و كار

چشم انداز الكترونيكي

چشم انداز الكترونيكي

شهر الكترونيك و موانع آن

شهر الكترونيك و موانع آن

تقويم

تقويم

مديريت دانش

مديريت دانش

No SQL

No SQL

SQL or Oracel

SQL or Oracel

پايگاه داده سيار

پايگاه داده سيار

پاك سازي

پاك سازي

لايه ها

لايه ها

Data WareHouse

Data WareHouse

پارتيشن بندي بانك اطلاعاتي

پارتيشن بندي بانك اطلاعاتي

نرمال سازي

نرمال سازي

SQL SP

SQL SP

منطق فازي

منطق فازي

امنيت در پايگاه داده

امنيت در پايگاه داده

بانكداري

بانكداري

مدل سازی فرآیندهای تجاری یا Business Process Modeling

مدل سازی فرآیندهای تجاری یا Business Process Modeling

فايل ها

فايل ها

Big Data و Data Analytics

Big Data و Data Analytics

7Cs

7Cs

جزوه فصل شش

جزوه فصل شش

جزوه

جزوه

بحث

بحث

نمونه سوال

نمونه سوال

جزوه

جزوه

يادگيري الكترونيكي در كسب و كار

يادگيري الكترونيكي در كسب و كار

معرفی دانشجویان

معرفی دانشجویان

رايانش ابري

رايانش ابري

استاد ناصر زاده

استاد ناصر زاده

بخش سوم

بخش سوم

بخش دوم

بخش دوم

بخش چهارم

بخش چهارم

فيزيك نظري

فيزيك نظري

نمونه سوال

نمونه سوال

امتحانات

امتحانات

اجتماع بزرگ فيس بوك

اجتماع بزرگ فيس بوك

نمونه تایید شده استاد

نمونه تایید شده استاد

فایل ها

فایل ها

مشکلات و راه حل ها

مشکلات و راه حل ها

بخشی از جزوه بازاریابی الکترونیکی

بخشی از جزوه بازاریابی الکترونیکی

بخش اول

بخش اول

فايل ورد

فايل ورد

پسر لقمان

پسر لقمان

تبریک تولد 91

تبریک تولد 91

ارتباطات

ارتباطات

Home

Home

دامنه مهر البرز تركيد

دامنه مهر البرز تركيد

تمرين ده

تمرين ده

تمرين نه

تمرين نه

تمرين هشت

تمرين هشت

تمرين هفت

تمرين هفت

تمرين شش

تمرين شش

تمرين چهار

تمرين چهار

تمرين سه

تمرين سه

تمرين دو

تمرين دو

تمرين يك

تمرين يك

نمرات

نمرات

بررسي كارهاي قابل انجام من و دوستان

بررسي كارهاي قابل انجام من و دوستان

يك روش انتخاب رشته و دانشگاه و شهر در سازمان سنجش

يك روش انتخاب رشته و دانشگاه و شهر در سازمان سنجش

بلاگ هاي يادگيري برتر

بلاگ هاي يادگيري برتر

نرم افزار های مورد نیاز

نرم افزار های مورد نیاز

نمرات

نمرات

نمرات

نمرات

آزمون ده

آزمون ده

آزمون دو

آزمون دو

كتاب بازاريابي الكترونيكي

كتاب بازاريابي الكترونيكي

تخفيف گروهي

تخفيف گروهي

گزارش حضور در پورتال

گزارش حضور در پورتال

طرح پيشنهادي

طرح پيشنهادي

مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

پروژه های جالب بکمک برنامه نویسی با مطلب و توابع ریاضی

پروژه های جالب بکمک برنامه نویسی با مطلب و توابع ریاضی

سيستم هاي سازماني

سيستم هاي سازماني

كتاب هاي الكترونيكي رايگان

كتاب هاي الكترونيكي رايگان

دانلود ها

دانلود ها

انتظارات از اساتيد

انتظارات از اساتيد

درج نظرات شما در سايت

درج نظرات شما در سايت

جلسه سه

جلسه سه

پيشنهادات پياده سازي طرح معاونت اداري مالي و منابع انساني

پيشنهادات پياده سازي طرح معاونت اداري مالي و منابع انساني

مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

گزارش چهار ساله

گزارش چهار ساله

asus google nexus 7

asus google nexus 7

خیال پردازی واقعی یا واقیعت خیال پردازی در وب معنایی

خیال پردازی واقعی یا واقیعت خیال پردازی در وب معنایی

ارتباطات سبز

ارتباطات سبز

آزمون شش

آزمون شش

آزمون يك

آزمون يك

پاس 1

پاس 1

پايگاه داده

پايگاه داده

كياس از نگاه استاد جم پور

كياس از نگاه استاد جم پور

رمز نگاري آشوبي + كياس + chaos

رمز نگاري آشوبي + كياس + chaos

جلسه دو

جلسه دو

دانشگاه مجازی مهر البرز، موسسه آموزش عالی مهر البرز،

دانشگاه مجازی مهر البرز، موسسه آموزش عالی مهر البرز،

برنامه ريزي استراتژي موسسه آموزشي غير انتفاعي مهر البرز

برنامه ريزي استراتژي موسسه آموزشي غير انتفاعي مهر البرز

گوگل

گوگل

وب سه

وب سه

بانک فناوری اطلاعات ملی ایران

بانک فناوری اطلاعات ملی ایران

محمد زند خانه شهری کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعات

محمد زند خانه شهری کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعات

برنامه نویسی با زبان مطلب متلب matlab mathlab

برنامه نویسی با زبان مطلب متلب matlab mathlab

مهندسی شیمی و مکانیک

مهندسی شیمی و مکانیک

پردازش تصویر و پردازش صوت

پردازش تصویر و پردازش صوت

پیاده سازی مقاله + منطق فازی

پیاده سازی مقاله + منطق فازی

مهندسی عمران

مهندسی عمران

پروژه ها

پروژه ها

بهینه سازی با مطلب پروژه های مطلب matlab - بهینه سازی

بهینه سازی با مطلب پروژه های مطلب matlab - بهینه سازی

ریاضی شامل : محاسبات عددی و

ریاضی شامل : محاسبات عددی و

توانایی ها

توانایی ها

مقالات فارسی

مقالات فارسی

مقالات زبان اصلی

مقالات زبان اصلی

پژوهش ها و مقالات آموزشي + توانایی های نرم افزاری

پژوهش ها و مقالات آموزشي + توانایی های نرم افزاری

تعرفه هاست لینوکس

تعرفه هاست لینوکس

تعرفه هاست ویندوز سریع

تعرفه هاست ویندوز سریع

تعرفه هاست ویندوز پرو

تعرفه هاست ویندوز پرو

تعرفه هاست ویندوز 2008

تعرفه هاست ویندوز 2008

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

Home

بهترین قیمت برای سرور مجازی VPS

بهترین قیمت برای سرور مجازی VPS

مقالات

مقالات

محمد زند خانه شهری، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک

محمد زند خانه شهری، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک

صفحه شخصی محمد زند خانه شهری

صفحه شخصی محمد زند خانه شهری

11

11

بیشتر ببینید >
به صفحه اول خوش آمدید