منو
  • پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها
  • بهینه سازی موتورهای جستجو محمد زند

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها: راهنمای BPMN2 بخش چهارم

پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها

collapsing pool On BPMN2

Collapsing pool On BPMN2

Lane: وظایف فرآیند ها در Pool

25 نظر

  • محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب

    ارسال آرشیو محتوا

    • محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب

      محتوای ارسالی از آرشیو 1393

به صفحه اول خوش آمدید