منو
  • مراکز مخابراتی غیر قابل پوشش
  • بهینه سازی موتورهای جستجو محمد زند

مراکز مخابراتی غیر قابل پوشش

مراکز مخابراتی غیر قابل پوشش: مراکز مخابراتی غیر قابل پوشش

مراکز مخابراتی غیر قابل پوشش
نام مرکز پیش شماره ها وضعیت
جمکران (شهر قم) 3725 در دست برنامه ریزی
فیض (شهر قم) 3730 ارایه نمی شود
پردیسان (شهر قم) 3280 , 3281 , 3250 , 3230 , 3231 , 3262 ارایه نمی شود
صدوق (شهر قم) 3290 , 3291 , 3292 , 3293 , 3294 , 3260 , 3261 ارایه نمی شود
شکوهیه (شهر قم) 3333 , 3334 در دست برنامه ریزی
سلفچگان-شهرک صنعتی (شهر قم) 33673 , 33663 , 33671 , 33672 , 33674 , 33675 , 33676 , 33678 , 33679 , 33670 در دست برنامه ریزی
بهشتی (شهر قم) 3660 , 3661 , 3662 , 3663 , 3670 , 3650 , 36648 , 36649 , 36645 ارایه نمی شود
معصومه (شهر قم) 36646 , 36647 , 3664 ارایه نمی شود
علامه طباطبایی (شهر قم) 3665 , 3666 , 3656 , 3667 , 3657 , 3655 ارایه نمی شود
توحید (شهر قم) 3880 , 3881 , 3882 , 3883 , 3891 , 3890 ارایه نمی شود
ابوذر (شهر قم) 3884 , 3885 , 3864 , 3865 , 3874 , 3875 , 3860 , 3861 , 3862 ارایه نمی شود
شاهد (شهر قم) 3886 , 3887 , 3888 , 3870 , 3896 ارایه نمی شود

25 نظر

  • محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب

    ارسال آرشیو محتوا

    • محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب

      محتوای ارسالی از آرشیو 1393

به صفحه اول خوش آمدید